top of page

Achtergrondinformatie

logo.png
Image by Tomáš Malík
Wat zijn truffels/psychedelica? 

Psychedelica zijn substanties die voor een bepaalde tijd de werking van het brein aanpassen, waardoor je een 'trip' ervaring krijgt. Je beleeft de realiteit dan anders dan gewoonlijk. Voorbeelden van psychedelica zijn paddo's en truffels (psilocybine), LSD en DMT.

Psychedelica worden al duizenden jaren door mensen gebruikt. In sommige culturen is het gebruik nog steeds een vast onderdeel van de rituelen. In de laatste jaren is er ook in de westerse wereld hernieuwde interesse in psychedelica. Er blijkt uit steeds meer onderzoek dat gebruik ervan onder de juiste omstandigheden een zeer sterke en effectieve therapeutische werking heeft.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de psychedelica met een duidelijke intentie wordt ingenomen, die richting geeft aan de ervaring. Voorbeelden van intenties zijn 'ik wil mezelf beter leren kennen' of 'ik wil van mijn somberheid afkomen'. Daarnaast is het belangrijk dat er iemand aanwezig is die veiligheid en begeleiding biedt tijdens het proces, zodat je je kunt overgeven aan de ervaring.

Werking in het brein

Psilocybine (de werkzame stof in truffels) lijkt sterk op de neurotransmitter serotonine. Hierdoor kan psilocybine zich hechten aan serotonine receptoren in het brein, met name één bepaald type receptor (5-HT2A). Deze komen in grote aantallen voor in de hersenschors van de mens.

Het innemen van psilocybine veroorzaakt onder andere een sterkere communicatie tussen delen van de hersenen die normaal van elkaar zijn losgekoppeld. De neo-cortex, verantwoordelijk voor hogere breinfuncties, wordt actiever, terwijl gebieden die verantwoordelijk zijn voor automatisch gedrag en het vlucht-vecht respons juist worden onderdrukt. Ook remt psilocybine de hersendelen die binnenkomende prikkels filteren. Hierdoor komt er zintuigelijke informatie je bewustzijn binnen die normaal onbewust blijft.

Veiligheid

Truffels zijn een natuurproduct en volledig legaal in gebruik en verkoop in Nederland. Het risico van gebruik is klein in vergelijking met andere middelen zoals alcohol, zie de grafiek hieronder (afkomstig uit 'Drugs without the hot air', David Nutt, 2020).

Er zijn een aantal contra-indicaties voor het nemen van psychedelica. De belangrijkste is het hebben van een psychosegevoeligheid. Wanneer je een psychose hebt ervaren of familieleden hebt die een psychose hebben gehad, kun je beter geen psychedelica nemen. Ook het hebben van heftige angsten is een contra-indicatie.

Tijdens het intakegesprek wordt je familie- en medische geschiedenis doorgenomen en worden de contra-indicaties besproken. Wanneer er enige twijfel bestaat over de veiligheid dan wordt de sessie geannuleerd. Er zijn dan geen kosten aan het intakegesprek verbonden.

Desondanks is het niet mogelijk om negatieve ervaringen volledig uit te sluiten. De therapeut kan ingrijpen als de trip als negatief wordt ervaren, bijvoorbeeld door je rustig toe te spreken, rustige muziek op te zetten, en je er aan te herinneren dat het slechts het effect van de psilosybine is dat over enige tijd ook weer zal uitwerken. Ook kan even een stukje wandelen en goed om je heen kijken helpen de ervaring te veranderen.

veiligheid-truffels.png
De psychedelische ervaring

Hoe de psychedelische ervaring verloopt verschilt van moment tot moment en van persoon tot persoon en is niet te voorspellen vooraf. Wel zorg een prettige, rustige omgeving en professionele begeleiding ervoor dat de kans op een 'bad trip' sterk verminderd wordt.

Veel mensen worden tijdens de ervaring zich bewust van onbewuste patronen en kijken vanuit een ander perspectief naar zichzelf. Het wordt mogelijk om oude patronen los te laten en nieuwe inzichten op te doen. Je komt meer in contact met je lichaam en je emoties, en zit minder vast in je hoofd en je gedachten. Veel mensen ervaren ook een grotere verbondenheid met alles om zich heen. Over het algemeen wordt gesproken over een intense ervaring, die nergens anders mee te vergelijken is.

psychedelische-ervaring.png
Wetenschappelijk onderzoek 

​Begin jaren ‘60 werd het eerste wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica gedaan en werden honderden papers gepubliceerd naar de effectieve werking ervan voor de behandeling van o.a. depressie, OCD, alcoholisme en angststoornissen. Halverwege de jaren ‘60 werden veel psychedelische middelen illegaal en werd ook het onderzoek ernaar helaas stopgezet. In de afgelopen vijftien jaar is er hernieuwde interesse naar het gebruik van psychedelica voor het behandelen van psychische problemen (de ‘psychedelic renaissance’) en is het wetenschappelijk onderzoek weer opgepakt. De eerste resultaten die hieruit naar voren komen zijn zeer positief.

Zie voor meer informatie de websites van organisaties die zich inzetten voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica, o.a.:
 

bottom of page